Esilehekülg
SIMEON TRANSPORT OÜ
 

Firmast

ADR-veod.

Kiitosimeoni tegevus ADR-i (ohtlike veoste vedamine teedel) valdkonnas on koondunud kolme erinevasse alamvaldkonda:

1. Pikim kogemus ja selge turuliidripositsioon on Simeonil veeldatud tööstusgaaside veo alal.
Tihe koostöö Oy Aga Ab-ga algas üheksakümnendate aastate keskel.
Tänu partnerlusele on meie tegevuses toimunud mitmeid ohutust ja efektiivsust tõstvaid muutusi.

2. Simeoni teiseks tähtsaks alamvaldkonnaks on paakkonteinerite vedu koostöös Solvay S.A.
Mitmekesine tehnika võimaldab pakkuda paakkonteinerite veoteenuseid laias valikus.

3. Uusim samm Kiitosimeoni ADR-äri arengus on 29.10.2004 väljakuulutatud koostööleping
Finnish Chemicals Oy-ga ning Jarkko Löytti Oy kogu aktsiakapitali ostmine sellega seoses.

Need lepingud tegid Kiitosimeonist päevapealt tähtsa tegija kemikaalide veo alal.
Löytti Oy-d ostes omandas Simeon kogu Löytti personali ning ühtlasi Soome parima oskusteabe kummeeritud sisepinnaga mahutite kohta.
Aasta 2005 alguses on meie veojõudluseks kümme autorongi, neist viis uhiuut. Viimastes on kombineeritud metalli ja polüamiidi.
Need kogemused on edasi antud ka Simeon Transport Oü'le ja täna teenindame kolme kummeeritud tsisterniga Baltikumi kliente.

Konteinerveod